Източноцърковно (византийско) пеене. Онлайн платформа за обучение.

Подкрепа за осъществяването на инициативата чрез PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

Благодарим за подкрепата!


Eastern-Orthodox Church (Byzantine) music. Online platform.

Support for the initiative through PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

Thanks for the support!

    Доступни курсеви

    Курс по византийско (източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, започва на 16 септември 2021. Курсът е предназначен за курсисти, които продължават досегашното си обучение и имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар.

    Не се изключва и участието на напълно начинаещи, но в този случай ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на мултимедийни материали.

    Предвиждат се дистанционни срещи с изтъкнати майстори и изследователи на византийската музика.

    Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

    • ФорматПрисъствено-дистанционен
    • Място на заниманиятаХрам "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната. При въвеждане на по-строги противоепидемични мерки курсът може да премине изцяло само онлайн.
    • Време на заниманиятавсеки четвъртък от 18:30 ч.
    • Начало и край на заниманията: 16 септември 2021 - 30 юни 2022
    • Първо занимание: 16 септември 2021, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
    • Преподавател: Никола Антонов
    • Такста: 20 EUR (40 BGN) на месец или 180 EUR (360 BGN), ако се плати наведнъж целият курс
    • За записване и въпроси: byzworkshop@gmail.com

    НЕ СЕ ПРИЕМАТ НОВИ РЕГИСТРАЦИИ! МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ!

    • От 14 октомври 2020 стартира курс по източноцърковно пеене в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с преподавател Никола Антонов.
    • Заниманията ще се провеждат всяка сряда от 18:30 ч. в аудитория номер 8 (на 3 ет).
    • Курсът е предназначен за ниво начинаещи.
    • Целта на курса е да даде добра теоретична и практическа основа за желаещите да изучават едногласната източноцърковна (византийска) музика, самата музика да достигне до повече хора и да се събуди интерес към нея не само сред специалистите богослови.
    • Курсът е безплатен и отворен за всички интересуващи се (без значение дали са студенти в Богословския факултет или не).
    • Записването става онлайн чрез изпращане на email до следния адрес: byzworkshop@gmail.com
    • Предвид антиепидемичните мерки на заниманията ще се допускат само предварително записали се курсисти.

    ЗАПИСВАНИЯТА ПРИКЛЮЧИХА!

    Курс по едногласно (византийско, източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София. Предназначен за курсисти, които имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар, желаещи да продължат обучението си по-сериозно и задълбочено. Не се изключва и участието на начинаещи, но ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на множеството мултимедийни уроци и материали, създадени през годините и достъпни за ползване в интернет за самостоятелна работа.

    Освен седмичните занимания върху определени теоретични въпроси и практически материал, в курса се предвиждат редовни дистанционни срещи с изтъкнати майстори и учители от съседна Гърция. Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България (предимно М. Поптодоров, но и А. Иванов, Н. Трендафилов, Ж. Павлов, И. Атанасов) до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

    • Формат: Присъствено-дистанционен
    • Място на заниманията: Храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната.
    • Време на заниманията: всеки четвъртък от 18:30 ч.
    • Начало и край на заниманията: 15 септември 2020 - 30 юни 2021. Първо занимание: 16 септември 2020, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
    • Преподавател: Никола Антонов.