Курсове по източноцърковно (византийско) пеене. Онлайн платформа за обучение.

  Доступни курсеви

  • От 22 януари 2020 стратира курс по източноцърковно пеене в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с преподавател Никола Антонов.
  • Заниманията ще се провеждат всяка сряда от 18:30 ч. в аудитория номер 8 (на 3 ет).
  • В зависимост от участниците ще се обособят две групи - една за напълно начинаещи, които нямат никакъв опит с тази музика, а другата - за курсисти, които вече имат опит с невмите, учили са или са се занимавали самостоятелно (не започват от напълно нулево ниво). Целта на заниманията е да се разглеждат както теоретични теми, така и да се изучава класически репертоар за нашата традиция, който да помогне на курсистите да навлязат в дебрите на източното пеене и да бъдат полезни на клира в своите храмове.
  • Съдържанието на курса ще се организира чрез Moodle - платформата за електронно обучение. Целта е тази музика да достигне до повече хора във възможно най-автентичния си вид и да се събуди интерес към нея не само сред тесните богословски среди.
  • Курсът е безплатен и отворен за всички интересуващи се.
  • Ако се съберат достатъчно кадри, може да се обособи хор, който да участва на събития на факултета и празници.
  • Курсът се провежда изцяло онлайн през платформата Zoom и позволява участието на курсисти от различни населени места.
  • Необходим е компютър с интернет връзка и работещо аудио оборудване (микрофон и слушалки за Skype или подобни).
  • Кандидатстване: чрез интервю с преподавателя Никола Антонов (заявки на email nikola.antonov@gmail.com).
  • Необходимо е някакъв опит с невмите, основни знания за гласовете на византийското осмогласие по Хрисантовата система, минимум обща представа от най-често използвания репертоар, застъпен в псалтикийните книги на М. Поптодоров (най-вече "Кратък възкресник", "Обширен възкресник", "Псалтикийна утрена" и "Псалтикийна литургия").
  • Курсистите, които се почувстват достатъчно подготвени в края на курса, могат да се явят на изпит за псалт (πτυχίο ιεροψάλτου, πτυχίο Βυζαντινής μουσικής) и да получат официално признат от Гръцката държава сертификат/диплома.
  • Курсът не е безплатен. Всеки курсист заплаща такса от 40 лв. на месец. Изпитът за гръцка диплома се заплаща допълнително.
  • Всеки месец се провеждат минимум 8 занимания (по 2 занимания на седмица).
  • Курсът е с продължителност 7 месеца, започва на 15 декември 2019 и завършва на 15 юни 2020.
  • Изпитът за гръцки сертификат/диплома е през юни 2020.