Източноцърковно (византийско) пеене. Онлайн платформа за обучение.

Подкрепа за осъществяването на инициативата чрез PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

Благодарим за подкрепата!


Eastern-Orthodox Church (Byzantine) music. Online platform.

Support for the initiative through PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

Thanks for the support!

  Available courses

  Курс по византийско (източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, започва на 15 септември 2022. Курсът е предназначен за курсисти, които продължават досегашното си обучение и имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар.

  Не се изключва и участието на напълно начинаещи, но в този случай ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на мултимедийни материали.

  Предвиждат се дистанционни срещи с изтъкнати майстори и изследователи на византийската музика.

  Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

  • ФорматПрисъствено-дистанционен
  • Място на заниманиятаХрам "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната. При въвеждане на по-строги противоепидемични мерки курсът може да премине изцяло само онлайн.
  • Време на заниманиятавсеки четвъртък от 18:30 ч.
  • Начало и край на заниманията: 15 септември 2022 - 30 юни 2023
  • Първо занимание: 15 септември 2022, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
  • Преподавател: Никола Антонов
  • За записване и въпроси: byzworkshop@gmail.com